Zanieczyszczenie

 • Dostarczanie olejów obróbczych MQL, KSS i innych
 • Pozostałości dymu i krzemianu z procesów konwencjonalnego spawania
 • Pozostałości obróbki ze zgrzewania tarciowego
 • Wióry i zadziory z procesów cięcia, frezowania i innych
 • Pozostałości włókien, cząsteczek stałych i aerozoli z otoczenia
 • Warstwa oksydacyjna i inne bariery przyczepności i spawania na poziomie molekularnym
 • Wióry i pozostałość fluksu na obwodach drukowanych

Materiały

 • Stopy aluminium
 • Stopy miedzi
 • Stopy stali nierdzewnej
 • Detale galwanizowane
 • Tytan - Plastik
 • Materłay kompozytowe
 • Folie anodowe i katodowe

Geometria

 • Płaskie głęboko tłoczone komponenty myte są w systemie ciągłym i pasywowane z użyciem procesów zanurzeniowych
 • Komponenty konstrukcyjne, które zostały połączone można dokładnie umyć tylko za pomocą naprowadzonej lancy i ruchu względnego
 • Indywidualne komponenty w wielostanowiskowych zanurzeniowych systemach mycia jako detale produkcji masowej lub pozycjonowane
 • Mycie powierzchni złącznych i adhezyjnych w sposób nakierowany i, w przypadku plastiku, aktywacja plazmą lub, w przypadku metali, powiększenie powierzchni pulsującym strumieniem wody
 • Zagłębienia, podcięcia i głębokie otwory

Typowe wyzwania podczas mycia i aktywacji komponentów technologii napędów alternatywnych.

 • Komponenty związane z bezpieczeństwem
 • Ryzyko zwarcia od cząsteczek przewodzących elektryczność
 • Niebezpieczeństwo zablokowania układów chłodzenia i układów innych mediów
 • Wyciek z powodu złej jakości spawów - Uszkodzenie spoiny z powodu złego przygotowania powierzchni funkcjonalnych
 • Cząsteczki utrudniające końcowy montaż
 • Odtłuszczone dla następujących później procesów powlekania i impregnacji
Rozwiązanie

Pozycjonowanie i układanie

 • Wysoka wydajność przy myciu pojedynczych detali oraz partii dzięki użyciu wydajnych i szybkich części funkcjonalnych
 • Elastyczność pod względem wydajności i różnorodności detali dzięki integracji robotów w celi myjącej, na 7 osiach posuwu lub w koncepcji kwiatu lotusu
 • Optymalne wyniki mycia dzięki przemyślanemu procesowi i połączeniu różnych metod mycia w maszynie modułowej
 • Dobre wyniki mycia i suszenia dzięki ruchowi względnemu w komorze roboczej

Czystość i jakość powierzchni

 • Cząsteczki metaliczne mogą spowodować zwarcie
 • Zanieczyszczenie cząsteczkami stałymi może zablokować układy
 • Zwiększenie napięcia powierzchniowego przez aktyawacje powierzchni łączenia na poziomie molekularnym lub szorstkowanie, tym samym powiększając powierzchnię żeby uniknąć zerwania kleju i niedoskonałości uszczelnień
 • Zmniejszenie zanieczyszczeń organicznych i powłok, które mogą wpływać negatywnie na późniejsze procesy
 • Zmniejszenie warstwy oksydacyjnej poprzez wytrawianie w procesie zanurzeniowym, żeby zapewnić bezpieczne połączenie spawane
 • Usunięcie pozostałości cząstek stałych z głębokich otworów długich wałków

Wydajne mycie obudów akumulatorów, silników elektrycznych i ogniw paliwowych

EcoCbooster – Mycie na mokro i szkorstkowanie

EcoCbooster – Mycie na mokro i szkorstkowanie

Dzięki naszej innowacyjnej technologii ultradźwiękowej, energia kinetyczna strumienia wody pod wysokim ciśnieniem jest zwielokrotniona, tworząc do 20 000 impulsów na sekundę. Porównywalne z uderzeniem wiertarki udarowej. Trudfne do usunięcia i lepkie pozostałości krzemianów na metalach można usunąć w sposób skoncentrowany lub powierzchnie uszczelniające można mechanicznie szorstkować żeby zwiększyć ich powierzchnię.

EcoClaser – Mycie na sucho i szorstkowanie

EcoClaser – Mycie na sucho i szorstkowanie

Dzięki skumulowanej energii promienia światła, zarówno niewielkie, jak i duże powierzchnie można wyczyścić na sucho bez pozostałości i mechanicznie zszorstkować. Można też usunąć szeroką paletę powłok, warstwa po warstwie, w połączeniu z silnym zasysaniem. Co więcej, to urządzenie do czyszczenia nie wymaga żanej chemii, jak to ma miejsce w przypadku mycia na mokro, lub innych środków, takich jak CO2 do czyszczenia suchym lodem.

EcoCplasma – Dokładne czyszczenie i aktywacja

EcoCplasma – Dokładne czyszczenie i aktywacja

W porównaniu do konwencjonalnych procesów plazmowych, to innowacyjne urządzenie od czyszczenia i aktywacji wykorzystuje zasadę of dielektrycznie hamowanych wyładowań ślizgowych w celu niezawodnego i dogłębnego czyszczenia skomplikowanych geometrii z podcięciami, jak również dużych powierzchnii przy bardzo niskiej temperaturze. Wyrzucane filamenty ślizgają się po podłożu i dzięki temu pozwalają na precyzyjną aktywację konturów.

EcoCco2 – Strumieniowe czyszczenie kondensatem CO2 na sucho i bez pozostałości

EcoCco2 – Strumieniowe czyszczenie kondensatem CO2 na sucho i bez pozostałości

W porównaniu do procesu czyszczenia suchym lodem, czyszczenie kondensatem CO2 ('śniegiem') pozwala na wysoki poziom automatyzacji. CO2 jest w płynnej formie, która zmienia się w stałe cząsteczki śniegu dzięki efektowi sublimacji przy wyjściu z dyszy. Powstałe w wyniku tego zjawiska szoku termicznego i mikroeksplozji pozwalają na delikatne i dokładne czyszczenie powierzchni.

EcoChydro – czyszczenie wilgotne, bez plam i chemikaliów

EcoChydro – czyszczenie wilgotne, bez plam i chemikaliów

Czyszczenie na wilgotno jest wykorzystywane wtedy, gdy wymagane jest czyszczenie bez plam oraz jednoczesna poprawa napięcia powierzchniowego dla następującego później klejenia. Wszystko to odbywa się bez użycia chemikaliów. W porównaniu do czystej, nasyconej pary, ten proces pozwala na szybkie i łagodne rozpuszczenie i usunięcie zanieczyszczenia dzięki temperaturze i mokrej zawartości.

EcoCair – Czyszczenie na sucho na liniach montażowych

EcoCair – Czyszczenie na sucho na liniach montażowych

Ten łagodny i suchy proces czyszczenia jest wykorzystywany głównie na liniach montażu końcowego silników elektrycznych i mikroelektroniki. Zwykły nadmuch powietrza często nie wystarcza. Cząsteczki stałe mogą zostać przeniesione do otworów i zakamarków. Cząstki które zostały zdmuchnięte powietrzem, mogą zostać całkowicie usunięte tylko przy użyciu cyklonu.

Zaawansowane rozwiązania czyszczenia dla części i komponentów branży e-mobilności

Obudowy akumulatorów

Obudowy akumulatorów

Mycie obudów akumulatorów

Obudowy akumulatorów można podzielić na trzy komponenty do mycia. Pokrywę, moduł i podstawę, przy czym ta ostatnia z jednej strony ma swoją rolę jako element konstrukcyjny zmniejszający masę, a z drugiej, musi spełnić wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem. Podstawa akumulatora składa się z wielu różnorodnych wzdłużnych, poprzecznych i centralnych prętów, które z kolei składają się z kilku pustych komór i innych obszarów odprowadzających wodę. Jednak, żeby uniknąć zwarcia podczas użytkowania pojazdu w różnych warunkach, kluczowe jest usunięcie cząsteczek przewodzących elektryczność przed i po montażu. Wstępne mycie i pasywacja pojedynczych komponentów również zwiększa jakość spawu i tym samym zapewnia szczelność obudowy. Dzięki szerokiemu portfolio i wieloletniemu doświadczeniu z dużymi i cieżkimi komponentami, firma Ecoclean oferuje wysoki poziom wiedzy w dziedzinie komponentów konstrukcyjnych, od mycia wstępnego, pasywacji i mycia końcowego aż do częściowej aktywacji uszczelnień i powierzchni klejonych.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne

Mycie silników elektrycznych

W przeciwieństwie do obudów akumulatorów, silnik elektryczny składa się z szerokiej palety materiałów i elementów, tworząc złożoną strukturę na bardzo małej powierzchni, z wieloma podcięciami, otworami promieniowymi i uzwojeniami, do których trudno dotrzeć. Nawet podczas obróbki mechanicznej, jak produkcja obudowy, uzasadnione jest usunięcie wszystkich lubrykantów, emulsji i wiórów z aluminiowego elementu zanim trafi na końcowy montaż. Z kolei twornik składa się ze stopu miedzi i może być albo nawinięty, albo wyprodukowany przy użyciu nowej metody igłowej. Przed spawaniem tych igieł, konieczne jest ich wyczysczenie, np. laserem. Jednak oba procesy produkcji mają jedną wspólną cechę: element musi zostać oczyszczony ze wszystkich cząstek przewodzących prąd, które zwiększają ryzyko zwarcia. Jako kompetentny partner, doradzamy klientom indywidualnie, zgodnie ze specyfiką projektu oraz z rozległym portfolio w wyborze optymalnego rozwiązania.

Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe

Mycie ogniw paliwowych

Ogniwa paliwowe generują energię elektrochemiczną w tzw. płytkach bipolarnych, z których każda składa się z folii anodowej i katodowej. Podczas produkcji przechodzimy przez wiele procesów. Nawet materiał wyjściowy, który jest zwinięty w zwój, może być zanieczyszczony olejami, tłuszczami i innymi ciałami obcymi z procesu produkcji. Później, podczas procesu wysokociśnieniowego formowania, folie są sprasowane żeby uzyskać odpowiedni kształt, z użyciem innego oleju i dodatków podobnych do emulsji, i wykrawane są zewnętrzne kontury. Jednak przed połączeniem dwóch elektrod, konieczne jest usunięcie z nich wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na ich powierzchni, dopiero potem mogą być spawane laserowo. Ten proces łączenia może z kolei pozostawić dym i powłokę tlenkową. Dzięki naszemu rozległemu portfolio maszyn myjących na sucho i mokro, mamy odpowiednie urządzenia dla każdego etapu produkcji.

Historia sukcesu Ecoclean

Innowacyjne myślenie dla najwyższych wymagań czystości w myciu części i komponentów dla branży e-mobilności

Artykuł techniczny: Prathepan Gnanes

Wydajny, dostosowany do potrzeb proces mycia obudów akumulatorów – Rozwiązania dla ultradokładnego mycia obudów akumulatorów.

Niezależnie czy chodzi o samochód elektryczny czy hybrydę plug-in, akumulator napędowy jest bardzo wrażliwym i drogim komponentem. Wiążą się z tym wysokie wymagania dotyczące obudów w których zamknięte są ogniwa i moduły akumulatora. Żeby obudowy akumulatorów sprostały tym wymaganiom, muszą być tak czyste, jak to jest to wymagane. Firma Ecoclean oferuje wydajne rozwiązania, które są optymalnie dostosowane do danego etapu produkcji i określonych wymagań czystości.

Artykuł techniczny: Manfred Hermanns

Częściowe mycie i obróbka powierzchni detali dla branży E-mobilność.

Zmiana trendu w kierunku elektromobilności oraz inne innowacje w sektorze samochodowym mają wpływ również na mycie przemysłowe. Żeby sprostać nowym wymaganiom, potrzebne są dostosowane rozwiązania w zakresie mycia. W tym artykule, Ecoclean prezentuje 'zestaw narzędzi' przede wszystkim do suchego, częściowego i zautomatyzowanego czyszczenia oraz aktywacji powierzchni.

Artykuł techniczny: Manfred Hermanns

Nowe rozwiązania dla nowych wymagań w produkcji samochodowej - Mycie na sucho detali dla zastosowań branży E-mobilności.

Zwiększająca się elektryfikacja jednostek napędowych i innowacyjne systemy wspomagania kierowcy, jak również systemy jazdy autonomicznej nakładają też nowe wymagania w przemysłowym myciu detali. Na przykład układy mechatroniczne często można myć tylko w procesach suchych. W tym celu firma Ecoclean ma rozległy 'zestaw narzędzi'.

Fakty i liczby

Urządzenia myjące Ecoclean bazują na innowacji, wydajności, zrównoważonym rozwoju i nanowocześniejszej technologii, która inspiruje!

1956 Myjemy od
12 Lokalizacje na świecie
900 Eksperci od mycia
3000 Zainstalowane maszyny

Jakieś pytania?

Porozmawiaj z naszymi eksperatami +49 (0)2472 83-0 sales.monschau@ecoclean-group.net

Wolisz, żebyśmy my się z Tobą skontaktowali? Czekamy na Państwa zapytanie. Prosimy skorzystać z formularza kontaktowego poniżej lub opcji oddzwonienia.

Jakieś pytania?

Contact form